Egyedi webáruház készítés.

ERP rendszer, készletkezelő futár managemant és még annyi minden! Egy helyen, az igényeidre szabva.

Használd ki az e-kereskedelemben rejlő lehetőségeket egyedi webáruház készítés által, az ERP rendszerek legértékesebb funkcióival! Akár 100 000 termék, 8+ raktár kezelése egyidejűleg és beépített fuvarszervezés.

ERP rendszerbe épített webáruház - Shopsoft

Miért érdemes egy nagy forgalmú webáruháznak Shopsoft-ra váltania?

Egy webáruház hatékony működéséhez számos integrációra van szükség. Az átláthatóság érdekében érdemes ezeket egy rendszeren belül kezelni, így kiküszöbölhetők a hibázási lehetőségek, csökkennek a fejlesztési költségek és a teljes platform frissítése is sokkal egyszerűbbé válik. Sajnos azonban erre a legtöbb bérelhető webáruház nem képes, ami a nagyobb forgalmat lebonyolító üzletek számára folyamatos nehézséget jelent. Ha minden feladat ellátásához külön rendszert kell használni, az rengeteg időt és energiát emészt fel - feleslegesen. Rendszerünk ezekre a problémákra nyújt megoldást.
Shopsoft vállalatirányítási rendszer képernyőkép

A Shopsofttal nincs több

A shopsoft egy hatékony webáruház, az ERP rendszerek legértékesebb funkcióival

Komplex megoldások

A nem azonnal szinkronizálódó, nehezen kommunikáló szoftverekre, a rengeteg időt felemésztő adminisztrációra, a bonyolult készletkezelésre és az elavult rendszerekre. Nem kell 3-4 féle szoftvert használni egyszerre, mert a Shopsoft-tal mindent elvégezhetsz!

Egyszerű felület

Átlátható, modern, kezelőfelület, aminek a használatát bárki gyorsan elsajátíthatja! Nincs szükség hozzá komoly informatikai tudásra, mivel minden fontos elem a lehető legegyszerűbb módon érhető el, ha pedig mégis elakadsz, állandó szupportunkon keresztül segítünk!

Egyedi megjelenés

Sablonos felület helyett teljesen egyedi dizájn és kialakítás vár, hogy kitűnhess a rengeteg egyforma platform közül. Legyen a rendszered kívül-belül olyan, mint amilyen egy igazi egyedi webáruház! Ne elégedj meg a kompromisszumos megoldásokkal, válaszd a Shopsoft-ot!

Eszközfüggetlen elérés - bárhol, bármikor

Mobiltelefonról, tabletről és laptopról is használhatod Shopsoft egyedi webáruház rendszeredet, a nap 24 órájában. A teljes vállalkozásod kézben tartásához csupán internetre van szükséged, így kényelmesen, mégis hatékonyan láthatod el feladataidat!

Webáruházat indítanál?

Az egyedi webáruház készítés a legjobb megoldás! Miért?

Felépítünk az alapoktól egy gördülékenyen működő rendszert, amelyben minden a sikert támogatja. Közösen rakjuk ki a kirakóst, aminek a végeredménye nem csak egy minden igényt kielégítő, egyedi webshop lesz, hanem attól valami sokkal több.

Van már webáruházad, de…

Akár 100 000 feletti termék kezelése

Feed táblák

Exportálás

Beszerzés kezelése

Raktárkezelés

Átköltöztetjük elavult, nem modern, felújítást igénylő webshopodat, hogy megtapasztalhasd a

Shopsoft egyedi webáruház nyújtotta előnyöket.

Új dizájnt adunk, új lehetőségekkel bővítjük rendszeredet és kiküszöböljük a hibákat, hogy olyan online áruházad lehessen, ami felveszi a ritmust a jelen kihívásaival.

Shopsoft ERP képernyőkép

Megoldásainkat ajánljuk:

Saját futárflottával rendelkező webáruházaknak

Fizikai üzlettel is rendelkező webáruházaknak

Több raktárral egyszerre dolgozó üzleteknek

Egyedi igényekkel rendelkező cégeknek

Egyedi workflow-val rendelkező cégeknek

Számunkra ez a négy legfontosabb alappillér.

Egy egyedi webáruház készítés szoros együttműködést, folyamatos konzultációkat és bizalmat igényel mindkét fél részéről. Kimagasló szakértelemmel és állandó, 9-19 óráig elérhető szupporttal támogatjuk Önt a céljai elérésében!

Szakértelem

Támogatás

Bizalom

Együttműködés

Akik már minket választottak:

// olvasd el

Adatvédelmi Tájékoztató

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató célja:

Jelen tájékoztató célja, hogy az eBusiness Experts Kft. (továbbiakban Szolgáltató) biztosítsa ügyfeleit arról, hogy személyes adatait minden esetben tiszteletben tartja és törvényesen kezeli.


 1. Fogalommeghatározás:

 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, gyakorolja, vagy a gyakorlását más szervre, személyre bízza.
 • Adatkezelés: Az Érintett személyes adataival kapcsolatos bármely művelet: rögzítés, rendszerezés, tárolás, gyűjtés, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Érintett: Bármely személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.
 • Adatfeldolgozó: Az Adatkezelővel kötött szerződés alapján eljáró olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – aki adatok feldolgozását végzi.
 • Adatfeldolgozás: Az alkalmazott módszertől, eszköztől és a helyszíntől függetlenül az a művelet, aminek keretében az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat elvégzik.
 • Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ – különösen az Érintett neve, azonosító jele, fizikai, vagy fiziológiai jellemzője – ami alapján kétséget kizáróan beazonosítható.
 • Adattovábbítás: A személyes adat egy (vagy több) meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele, megtekintésre bocsátása.
 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.
 • Adattörlés: A korábban kezelt személyes adatok tönkretétele, megsemmisítése, olyan módon, hogy az a későbbiek folyamán semmilyen módszerrel ne válhasson elérhetővé, értelmezhetővé és feldolgozhatóvá.
 • Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, nyilatkozata, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartása ami megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az Érintett jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi incidens: Az Érintett személyes adatainak jogellenes feldolgozása, vagy kezelése. Jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. Az Adatkezelőről:

Név: eBusiness Experts Kft.

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85. földszint 5.

Telefonszám: +36 30 680 6902

Ügyfélszolgálati idő: 09:00 – 17:00

Weblap:  www.shopsoft.hu

E-mail: info@shopsoft.hu

Adószám: 25908510241

Cégjegyzékszám: 01 09 295679

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127416/2017


 1. Adatkezeléshez irányadó jogszabályok:

 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”)
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Információkérés joga: Az Érintett bármikor kérhet információt a kezelt személyes adatairól.
 • Adatátadás kérelmének joga: Az Érintettnek jogában áll kérni, hogy az automatikus úton feldolgozott adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadják neki, vagy egy másik félnek.
 • Lemondás joga: Az Érintettnek joga van lemondani a direkt marketingről.
 • Adatkorlátozás kérelmének joga: Az Érintettnek joga van kérelmezni, hogy az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak a kezelését.
 • Helyesbítés kérelmének joga: Az Érintettnek jogában áll kérni hibás személyes adatainak a helyesbítését, valamint a hiányos adatok pótlását.
 • Törlés kérelmének joga: Az érintettnek jogában áll bármely, korábban megadott személyes adatát töröltetni, leszámítva azokat a helyzeteket, amikben még feltétlenül szükséges az adatok Adatkezelő általi kezelése.
 1. Az adatkezeléshez kapcsolódó alapelvek:
 • Az Adatkezelő minden személyes adatot törvényesen, tisztességesen és emberségesen kezel.
 • Személyes adatot csak és kizárólag megfelelő tájékoztatás után, az Érintett beleegyezésével kezel.
 • Az Adatkezelő megtesz mindent annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.
 • Az Adatkezelő biztosítja a biztonságos adatkezeléshez szükséges minden technikai feltételt, az előforduló hiányosságokról és hibákról pedig értesíti az Érintettet, illetve gondoskodik azok mihamarabbi elhárításáról, helyre állításáról.

 1. Jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett tiltakozását fejezheti ki a személyes adatainak kezelését illetően, amennyiben az törvény szerint indokolt. Az Adatkezelőnek a benyújtott kérelmet legfeljebb 15 napon belül el kell bírálnia, a döntéséről pedig írásbeli értesítést küld az Érintettet. Amennyiben az Érintett tiltakozása indokolt, úgy az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, az adatokat zárolja, valamint értesíti azokat, akiknek az Érintett személyes adatait korábban továbbította. Amennyiben az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ahol az ügyében sorok kívül járnak el. Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


 1. Személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában őrzi meg székhelyén.

Az Adatkezelő harmadik személy részére nem adja ki az Érintett által, a szerződés teljesítése során megadott adatokat, információkat. Az Érintett által megadott jelszavakat, illetve hozzáférést az Adatkezelő bizalmasan kezeli és garantálja a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmüket.

Az adatkezelést olyan informatikai rendszerrel végzi, ami biztosítja a személyes adatok biztonságát, miközben az Érintett hozzáférését lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonságát köteles szavatolni.


 1. Eljárási szabályok

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: info@shopsoft.hu.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatokról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, valamint időtartamáról.

Ezt a kérést az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, (legfeljebb egy hónap) feldolgozni és teljesíteni.

Kivételes esetben, a kérelmek számát és összetettségüket figyelembe véve ez a határidő két hónappal meghosszabbítható. Erről az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a tájékoztatás is elektronikus úton történik, kivéve akkor, ha az Érintett erről másképp rendelkezik.

Elmaradt tájékoztatásnyújtás esetén az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, körülményeiről, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

 • Az Érintett ismételten, változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó.

Amennyiben papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (pl. CD) szeretné a kérelmező az adatok átadását, úgy az Adatkezelő az Érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kívánt módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Az Adatkezelő, minden további példányért 500,-Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként.

Adatkezelő köteles a helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíteni azokat a harmadik személyeket, akikkel az Érintett adatait korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


 1. Adatvédelmi incidensek kezelése:

Az adatvédelmi incidenseket az Adatkezelő köteles a lehető legrövidebb időn belül – ami legfeljebb 72 óra – bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Kivételnek minősülnek azok az esetek, amikor az incidens nem veszélyezteti az Érintett személyes adatainak biztonságát.

Magas kockázat esetén az Érintettet haladéktalanul köteles értesíteni.

Nem köteles értesíteni az Érintettet a következő esetekben:

 • A tájékoztatás már megtörtént egy nyilvános fórumon keresztül, és az Érintett bizonyosan tudomást szerzett már az incidensről.
 • Az Adatkezelő már meghozta azokat az intézkedéseket, amik nyomán a személyes adatok fenyegetettsége elhárult.

 1. Adatkezelési tevékenység

Online kapcsolatfelvétel


 • Az adatkezelés célja:

Online ajánlatkérés kezelése, értesítések a teljesítéssel kapcsolatban, fizetések kezelése, garanciális ügyintézés, panaszkezelés.

 • Kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, e-mail cím, cégnév

 • Az adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítéséig, ezt követően az Adatkezelő a kereskedelmi- és adótörvény szerint szükséges információkat a jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg.

 • Adattovábbítás:

Név: Dr. Markó-Lévai Szófia Zsuzsanna egyéni ügyvéd

Cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40-41. fszt. 2.

E-mail: info@drmarkolevai.hu

Telefonszám: +36 30 3645 411

Az adattovábbítás célja: jogi szolgáltatás nyújtása.

 • Az adatkezelés jogalapja

 Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont),

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).


Direkt marketing:


 • Az adatkezelés célja

Marketing ajánlatok küldése e-mailben.

 • A kezelt adatok köre

Név, e-mail cím.

 • Az adatkezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A direkt marketingről történő lemondáshoz kövesse ez erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailben.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 • Adattovábbítás

Név: Mailchimp -The Rocket Science Group LLC

Cím: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Weblap: www.mailchimp.com


Számlázás, könyvelés:


 • Az adatkezelés célja

Jogszabályi előírások teljesítése.

 • A kezelt adatok köre

Számlázási név, számlázási cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma.

 • Az adatkezelés időtartama

A 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján legalább 8 év.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 • Adattovábbítás

Név: DUAL SYSTEMS HUNGARY KFT.

Cím: 1036 Budapest Perc utca 2.

Telefonszám: +36 1 240 4382

Weblap: www.mylion.hu

Adattovábbítás célja: Számlázási feladatok lebonyolítása

Név: Wolfpack Entry Kft.

Cím: 2234 Maglód, Gábor Áron u. 72.

E-mail cím: wolfpackentry2006@gmail.com

Az adattovábbítás célja: könyvelési feladatok elvégzése.


Tárhely szolgáltatás


A webáruház tárhelyét a Tárhely.Eu Kft. biztosítja. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja. Az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

 • Adattovábbítás:

Név: Tárhely.Eu Kft.

Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

E-mail: support@tarhely.eu

Telefonszám: +36 1 789 2 789


Sütik alkalmazása


Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. Ez egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

Miért szükségesek a sütik?

 • Honlap szolgáltatásának biztosítása érdekében.
 • Honlapon történő navigáláshoz.
 • Honlap funkcióinak működéséhez.

Mire nem alkalmas a süti?

 • Az Érintett beazonosítására.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A cookie-kat könnyen törölheti böngészője segítségével.

Az Adatkezelő használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. elemző alkalmazása. A Google Analytics a számítógépre sütiket ment a felhasználónak a honlapon végzett tevékenysége elemzése érdekében. A sütikkel létrehozott információk a Google szerverein tárolódnak.

 • Az adatkezelés célja

A weboldal működésének biztosítása.

 • A kezelt adatok köre

IP cím, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői.

 • Az adatkezelés időtartama

A munkamenet megkezdésétől a lezárásáig tartó időszak.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az eBusiness Experts Kft. fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, valamint garantálja, hogy a dokumentum mindig megtekinthető és elérhető lesz az Érintettek számára.

 1. 10. 29